Realizacja programu

Realizacją programu zostały objęte placówki oświatowe znajdujące się na terenie naszej gminy, placówki zdrowotne i mieszkańcy naszej gminy. Każda z 20 gmin otrzymała umowę darowizny obejmującą sprzęt przekazany do celów realizacji w/w projektu: kserokopiarkę, magnetofon, zestaw komputerowy, drukarkę laserową, aparat fotograficzny.
Na wydatki rzeczowe każda gmina otrzymała kwotę 1176 zł. brutto.
Za tę kwotę zakupiono:
 • programy profilaktyczne, które zostały przekazane pedagogom szkolnym,
 • ksiązki do gminnej biblioteczki dotyczące promocji zdrowia,
 • kronikę, która jest na bieżąco prowadzona (zawiera zdjęcia, artykuły z gazet - rejestrującą naszą działalność).
 • nagrody na konkurs plastyczny pod hasłem żyjmy zdrowo.
Każda z gmin otrzymała kwotę 7.698zł. brutto, z której my:
 • pokryliśmy koszt cyklu wykładów dotyczących zmian sposobu odżywiania w kierunku prozdrowotnym prowadzone przez panią dr Małgorzatę Kozłowską - Wojciechowską i Panią Agnieszkę Jarosz z instytutu Żywności i Żywienia dla mieszkańców naszej gminy
 • przeprowadzone zostały warsztaty profilaktyczne dot. szkodliwości palenia na temat: ''Znajdź właściwe rozwiązanie'' przez 2 Panie pielęgniarki z Instytutu Matki i Dziecka (pracownia edukacji zdrowotnej) w Gimnazjum w Koczargach Starych
 • zostały uruchomione2 punkty konsultacyjne dla osób chcących zerwać z nałogiem palenia przy NZOZ w Borzęcinie Dużym i w Starych Babicach.
Instytut Kardiologii na realizację Projektu otrzymał fundusze z Banku Światowego.
Realizacja programu w roku 2002 objęła również:
 1. organizowanie badań przesiewowych w placówkach zdrowotnych, pozwalające zbadać poziom cholesterolu i cukru we krwi, pojemności płuc
 2. w NZOZ w Borzęcinie Dużym prowadzono badania wykrywające zagrożenia chorobami układu krążenia. Bezpłatnie wykonywane były badania EKG, pomiar ciśnienia, pomiar poziomu cholesterolu i cukru we krwi, określanie wskaźnika pomiaru ciała (BMI) kwiecień/maj 2002r.
 3. 29 Marca 2002r. odbył się apel przygotowany przez dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym pod hasłem ''Żyjmy zdrowo'' podczas którego zostały rozstrzygnięte prace literackie i konkurs plastyczny - ''PALENIU NIE!''
  Udział wzięły prace dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum.
 4. 5 czerwca zorganizowaliśmy Dzień Dziecka dla dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno - Terapeutycznego w Bliznem Jasińskiego i dzieci z klasy integracyjnej w Przedszkolu w Borzęcinie Dużym.
 5. 15 sierpnia odbył się festyn - Lipków 2002r. podczas którego odbył się quiz z zakresu podstawowej wiedzy dotyczącej prowadzonej w naszej gminie akcji Promocji Zdrowia
 6. odbywają się rozgrywki sportowe z różnych dziedzin sportu w Uczniowskich Klubach Sportowych, rozgrywki piłki siatkowej dla dorosłych
 7. studenci Akademii Medycznej z Zakładu Pielęgniarstwa i Żywienia Człowieka prowadzili zajęcia dotyczące prawidłowego odżywiania w czasie zajęć szkolnych, w placówkach oświatowych na terenie naszej gminy
 8. w przedszkolu w Starych Babicach studentka Pani Magda Milewska przeprowadziła prelekcję dla rodziców dot. racjonalnego odżywiania dzieci i przygotowania posiłków dla dzieci w przedszkolu.
  W TPD, w Borzęcinie Dużym Pani Magdalena zorganizowała spotkanie pod hasłem: ''Czym skorupka za młodu nasiąknie...'' połączony z robieniem jesiennej surówki
 9. pedagodzy szkolni i pielęginarki organizowały pogadanki dla dzieci i młodzieży uczącej się w placówkach oświatowych naszej gminy, robione były gazetki informujące o różnych akcjach
 10. przekazanie ulotek, plakatów, informatorów, które otrzymaliśmy z Instytutu Kardiologii, Instytutu Żywności i Żywienia, Instytutu Onkologii, Instytutu Matki i Dziecka do szkół
 11. w Gazecie Babiciej cyklicznie pisane są artykuły informujące o naszej działalności, organizowanych spotkaniach
 12. raz w miesiącu odbywają się spotkania naszego zespołu d/s Promocji Zdrowia, na których omawiamy swoją działalność, omawiamy realizację nowych zadań, podsumowujemy to, co zostało zrobione.
Na rok 2003 został zatwierdzony plan jednostkowy wydatków budżetowych w wysokości 35.610 zł. z przeznaczeniem na promocję zdrowia.
Z tej kwoty:
 1. zostały wyremontowane i zakupione zabawki do 2 placów zabaw w Wojcieszynie, (który został oficjalnie otwarty w dn. 22 czerwca 2003r.) i w Lipkowie
 2. 3 kwietnia odbyło się kolejne potkanie dotyczące zmian sposobu odżywiania w kierunku prozdrowotnym, którego tematem było:
  "Kuchnia śródziemnomorska a kuchnia polska - różnice, zastosowania zdrowotne". Prowadziła je pani Agnieszka Jarosz z Instytutu Żywności i Żywienia
 3. w gimnazjum realizowany był program profilaktyczny "Trafny wybór", którego celem była nauka umiejętności asertywnego odmawiania głównie gdy wybór dotyczył popadania w uzależnienia lub nie.
 4. 31 maja odbył się piknik Rodzinny Dzień Dziecka w Bliznem Jasińskiego, na którym staraliśmy się zapewnić dzieciom trochę atrakcji:
  były dmuchane zamki do skakania dla dzieci, kucyki, ognisko przygotowane przez wojsko z Mariewa, Policja konna, gry i zabawy przygotowane przez harcerzy i Panie z ośrodka Rehabilitacyjno - Terapeutycznego, występowały dzieci z Borzęcina, z Przedszkola ze Starych Babic i program muzyczno - taneczny przygotowany z dziećmi i młodzieżą przez Panią Ewę i Pana Mariusza Dżygów.
  Oczywiście nie sposób było uniknąć pewnych wydatków, ale udało się pozyskać też kilku sponsorów, dzięki którym dzieci mogły mieć ognisko, słodycze, lody, drobne upominki.
 5. W listopadzie odbyły się badania dla mieszkańców naszej gminy:
  • mammografia
  • jaskra
  • osteoporoza
  • spirometria


powrót             strona główna            dalej