Definicje

 

    Gmina Stare Babice w ramach realizacji programu: „Promocja zdrowia i prewencja chorób układu krążenia w Gminie Stare Babice” podpisała umowę z  Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego  Warszawa Bemowo.

W ramach umowy 100 mieszkańców naszej gminy może BEZPŁATNIE wykonać badania profilaktyczne w kierunku osteoporozy.

Pacjenci, którzy chcą wykonać badanie muszą posiadać:

1.zameldowanie na pobyt stały lub okresowy na terenie Gminy Stare Babice;

2.ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Osteoporoza jest chorobą cywilizacyjną atakująca wszystkich bez względu na płeć i wiek pacjenta. Dlatego konieczne jest wczesne jej wykrycie i leczenie w celu uniknięcia skutków takich jak:

•  bóle kości długich pod wpływem obciążenia,

•  obniżenie wzrostu (złamania kompresyjne kręgów) i ból kręgosłupa oraz powstanie nadmiernej kifozy piersiowej,

•  złamania kości przy niewielkich urazach (szczególnie niebezpieczne są złamania szyjki kości udowej, ale często łamie się ramienna – bliższy odcinek i dalszy kości promieniowej).

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo jest przygotowany do prowadzenia działań profilaktycznych, posiada poradnię osteoporozy oraz densytometr – urządzenie do badania gęstości kości. Jest to podstawowe badanie, które pozwala określić stan pacjenta, wyeliminować lub potwierdzić zagrożenie osteoporozą.

Informacje dla pacjenta:

1)   Termin badania można ustalić osobiście lub telefonicznie w Rejestracji Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Przychodni przy ul. Czumy 1 (przyziemie – wejście od   ul. Czumy lub od ul. Powstańców Śląskich) tel. 022 666 10 18 lub 022 665 40 50 wew. 50 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 12.00 i 13.00-16.00

2)   Zapisanie się na badania będzie możliwe po przedstawieniu dowodu osobistego dokumentującego zameldowanie na terenie Gminy Stare Babice i podpisaniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji świadczeń zdrowotnych – badania densytometryczne (gęstości kości).
      strona główna