GOPS
w Starych Babicach
ul. Rynek 21
05-082 Stare Babice
tel./fax. 22 722 90 11


gops@stare-babice.waw.pl

| Start | Aktualności | Promocja zdrowia | Galerie | Kontakt |
Dzisiaj jest wtorek 19 czerwca 2018 r. imieniny Gerwazego, Protazego, Sylwii

 

gops-inc

MENU


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Untitled 1

kapitał ludzki

"Moja przyszłość w moich rękach - upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Gminie Stare Babice"
- projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII - Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej

W dniu 17 grudnia 2009 r. odbyło się spotkanie kończące i podsumowujące realizację projektu systemowego "Moja przyszłość w moich rękach - upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Gminie Stare Babice" w 2009 r.

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; zgodnie z aneksem nr  UDA-POKL.07.01.01-14-194/08-01 z dnia 25 sierpnia 2009 r.

Na spotkaniu obecni byli beneficjenci projektu i członkowie Zespołu Projektowego.

Każdy z beneficjentów wypełnił ankietę (ex post), przygotowaną przez Panią Annę Fedoryk - Koordynatora Projektu.

Uczestnicy projektu wyrażali zadowolenie z uczestnictwa w swoich kursach. Dla Zespołu Projektowego była to grupa, z którą współpraca nie była łatwa. Niejednokrotnie pracownicy socjalni musieli dzwonić i  przypominać beneficjentom o umówionych spotkaniach.

Dla uczącej się młodzieży zrobione kursy pomogą podwyższyć osiągnięcia w szkole. Są to osoby dopiero wchodzące w  dorosłe życie i kształtujące swoje postawy życiowe. Sami pochodzą z rodzin o niskich dochodach połączonych z niskim wykształceniem zawodowym rodziców i ich niską świadomością społeczną. Niejednokrotnie w tych rodzinach występuje problem nadużywania alkoholu. Taka sytuacja rodzinna zawsze stanowi podstawę do zagrożenia wykluczeniem społecznym młodych ludzi.

Oprócz szkoleń i kursów wybranych indywidualnie i zrealizowanych przez każdego uczestnika, beneficjenci odbyli szkolenie z modułu aktywizującego - "Kompetencje społeczne i aktywne poszukiwanie pracy" oraz indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym - z Panią Katarzyną  Mroczek-Ungier. Zajęcia te pokazały zarówno młodym beneficjentom, jak też Paniom (2 osoby) w wieku produkcyjnym możliwość zdobycia lepszych umiejętności poruszania się po rynku pracy, prezentacji własnej osoby w sytuacji związanej z poszukiwaniem pracy, np. podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wzrostu poczucia własnej wartości; zgodnie z celem ogólnym projektu - zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu.

Pani Alicja Napurka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach podziękowała Beneficjentom, Pracownikom socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Pani Annie Fedoryk - Koordynatorowi projektu za pracę i trud włożony w realizację projektu w 2009 roku.   

powrót

 

 

 

PRZYDATNE LINKI


Gmina Stare Babice

BIP UG Stare Babice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Urząd Pracy w Błoniu

Pańśtwowy Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych

Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki

Gazeta Babicka

 

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach 2016;    webmaster