GOPS
w Starych Babicach
ul. Rynek 21
05-082 Stare Babice
tel./fax. 22 722 90 11


gops@stare-babice.waw.pl

| Start | Aktualności | Promocja zdrowia | Galerie | Kontakt |
Dzisiaj jest wtorek 19 czerwca 2018 r. imieniny Gerwazego, Protazego, Sylwii

 

gops-inc

MENU


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Untitled 1

kapitał ludzki

"Moja przyszłość w moich rękach - upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Gminie Stare Babice"
- projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII - Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach w 2008 r. rozpoczął po raz pierwszy realizację projektu systemowego: "Moja przyszłość w moich rękach " upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Gminie Stare Babice".

Celem ogólnym projektu, który nazwaliśmy "Moja przyszłość w moich rękach - upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Gminie Stare Babice" jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej beneficjentów w wieku od 15 do 25 lat, nie objętych działaniami OHP.

Osoby te pochodzą z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

Cele szczegółowe projektu:

  • - zwiększenie samooceny, zaufania we własne siły,
  • - zwiększenie motywacji do działania
  • - nabycie umiejętności podejmowania własnych, właściwych decyzji,
  • - zwiększenie zdolności komunikacyjnych młodych ludzi,
  • - nabycie/podwyższenie kwalifikacji zawodowych, zdobycie umiejętności ułatwiających i przyśpieszających znalezienie zatrudnienia.

Pierwsze zajęcia - moduł aktywizujący "Kompetencje społeczne i aktywne poszukiwanie pracy dla osób do 25 roku życia" o zakresie tematycznym:
integracja grupy, komunikacja interpersonalna, współpraca, motywacja, bilans osobisty, asertywność, elementy zarządzania czasem, radzenie sobie ze stresem, przedsiębiorczość, aktywne poszukiwanie pracy " rozpoczną się 22 lipca i będą odbywały się: 22 i 23 lipca oraz 28 i 29 lipca 2008 r.

Szkolenie będzie obejmować 30 godzin zajęć (pięć dni szkoleniowych). Szkolenia będą prowadzone zgodnie z umową zawartą w dniu 22 lipca 2008 r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starych Babicach, ul. Rynek 11 a Zakładem Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Warszawie, ul. Podwale 13

Następnie odbędą się:
- kurs komputerowy,
- kurs prawa jazdy,
- kurs fryzjerski,
- kurs kosmetyczny z elementami wizażu.

29 września 2008 r. zakończyła się realizacja projektu systemowego:

"Moja przyszłość w moich rękach - upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Gminie Stare Babice" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakończenie projektu odbyło się w budynku Urzędu Gminy Stare Babice, w sali konferencyjnej im. Stanisława Zająca. Ostatnie certyfikaty i zaświadczenia z modułu aktywizującego "Kompetencje społeczne i aktywne poszukiwanie pracy dla osób do 25 roku życia" wręczył Ł ukasz Klimczewski - p. o. Kierownika OKZ-9 Specjalista ds. Szkoleń z Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Alicja Napurka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach pogratulowała uczestnikom projektu pozytywnego ukończenia wszystkich zajęć, życzyła powodzenia w życiu zawodowym. Podziękowała również Pracownikom Socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Pani Annie Fedoryk " koordynatorowi projektu za trud i wysiłek włożony w monitoring i ewaluację projektu oraz wspomaganie uczestników, aby aktywnie odbyli wszystkie zaplanowane w projekcie szkolenia.

2008 rok był pierwszym rokiem tutejszego Ośrodka w sięganiu o fundusze Unijne.

 

powrót

 

 

PRZYDATNE LINKI


Gmina Stare Babice

BIP UG Stare Babice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Urząd Pracy w Błoniu

Pańśtwowy Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych

Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki

Gazeta Babicka

 

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach 2016;    webmaster