GOPS
w Starych Babicach
ul. Rynek 21
05-082 Stare Babice
tel./fax. 22 722 90 11


gops@stare-babice.waw.pl

| Start | Aktualności | Promocja zdrowia | Galerie | Kontakt |
Dzisiaj jest wtorek 19 czerwca 2018 r. imieniny Gerwazego, Protazego, Sylwii

 

gops-inc

MENU


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

aktualnosci

29.04.2015

WOLONTARIUSZ ROKU 2015

KONKURS WOLONTARIUSZ ROKU 2015
w Gminie Stare Babice

Konkurs „Wolontariusz Roku 2015” organizowany jest przez Stowarzyszenie Odkrywamy Świat i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starych Babicach.

Intencją organizatorów jest, aby tytuł „WOLONTARIUSZ ROKU” stał się prestiżowym wyróżnieniem honorującym osoby podejmujące wolontarystyczną aktywność na terenie Gminy Stare Babice. Tytuł ten będzie przyznawany corocznie.

Patronat Honorowy nad Konkursem objął Wójt Gminy Stare Babice

Celem konkursu jest: promocja postaw prospołecznych, wskazanie różnych form pracy wolontariackiej, podziękowanie wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz organizacji i środowiska lokalnego oraz prezentacja ciekawych sylwetek wolontariuszy i wyjątkowych akcji wolontariackich.

Szczegóły w regulaminie (pdf) >>
Do pobrania:
Karta - wniosek zgłoszeniowy >>

ZGŁOSZENIA należy przesłać na adres:

Stowarzyszenie Odkrywamy Świat
ul. Akacjowa 12, 05-080 Koczargi Stare
lub
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice

lub drogą mailową na adres:
hdo.odkrywamy.swiat@gmail.com
lub
gops@stare-babice.waw.pl
z dopiskiem: Wolontariusz Roku 2015

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 30 października 2015 r. godz. 15.00
(decyduje data wpływu zgłoszenia).


 

PRZYDATNE LINKI


Gmina Stare Babice

BIP UG Stare Babice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Urząd Pracy w Błoniu

Pańśtwowy Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych

Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki

Gazeta Babicka

 

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach 2016;    webmaster